THƠ CHÂN HẠNH

THƠ CHÂN HẠNH

Wed, 07/05/2017 - 04:20
Posted in:
0 comments

THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG  

           

Đồi vắng vẻ khô cằn, nay sống lại

Chuyển mình nghe tiếng kinh kệ ngày đêm

Lớp y vàng rạng rỡ nét uy nghiêm

Mây ngũ sắc cung nghinh thềm Tỉnh Giác.

 

Khói hương tỏa mênh mang niềm an lạc

Cung định thiền nao nức dạ chư thiên

Đàn chim xa tung cánh khắp mọi miền

Quay về tổ, triền miên vui học khổ.

 

Nắng gió Thanh , núi đồi quanh đãi ngộ

Ơn đại Từ, viên mãn độ chúng sanh

Mưa pháp tinh anh, chóp đảnh duyên lành

Ngôi Thiền Viện Đại Đăng ngời muôn thuở.

 

Mới một thoáng tròn năm như bỡ ngỡ

Quay lại nhìn đã mấy đợt trăng sao

Đuốc tuệ đèn tâm pháp vị dạt dào

Ngày tháng bỗng chơ vơ vào quên lãng.

 

Những khối nghi chợt biến hình cải dạng

Nhận ra rồi, thực chất chẳng sạch nhơ

Sự hồn nhiên dàn trải tự bao giờ..

Nguyện tinh tấn qua bến bờ tỉnh giác!

CHÂN-HẠNH - 2002