Breaking News

THÔNG BÁO KHÓA TU "SỐNG VUI TRONG CHÁNH PHÁP" NGÀY 7, 8, và 9/07/2017 TẠI SAN JOSE, CA

Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng xin trân trọng thông báo khoá tu “Sống Vui Trong Chánh Pháp” được tổ chức 3 ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, (7, 8, và 9 tháng 7 năm 2017), do Tăng Đoàn TVTL Đại Đăng hướng dẫn. Mỗi ngày bắt đầu từ: 9:00 A.M. đến 7:00 P.M

tại:

Yerba Buena High School's Theater
1855 Lucretia Ave

San Jose, CA 95122

THÔNG BÁO KHÓA TU MÙA HÈ ngày 23, 24 và 25/06/2017 tại TV QUANG CHIẾU, DALAS, TX

THÔNG BÁO

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Thiền Viện Quang Chiếu  kính thông báo đến Quý Phật Tử :

Khóa Tu Mùa Hè 2017 (3 ngày)

Hội đủ duyên lành Thiền Viện Quang Chiếu sẽ tổ chức