Pháp Âm Mp3: Các Bài Pháp - HT Nhật Quang

Pháp Âm Mp3: Các Bài Pháp - HT Nhật Quang

Mon, 08/07/2017 - 09:10
Posted in:
0 comments

Bấm nút PLAY rồi đợi vài giây (hoặc lâu hơn tùy theo tốc độ đường truyền internet) để nghe pháp.

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Con Đường Chuyển Hóa
Công Phu Tu Hành
Dụng tâm tu hành
Dụng tâm tu hành 1
Dụng tâm tu hành 2
Dụng tâm tu hành 3
Dụng tâm tu hành 4
Dụng tâm tu hành 5
Dụng tâm tu hành 6
Dung tâm tu hành 7
Dụng tâm tu hành 8
Những vấn đề có thể phải trải qua
Những vấn đề có thể phải trải qua - 1
Những vấn đề có thể phải trải qua - 2
Những vấn đề có thể phải trải qua - 3
Những vấn đề có thể phải trải qua - 4
Những vấn đề có thể phải trải qua - 5
Những vấn đề có thể phải trải qua - 6
Những vấn đề có thể phải trải qua - 7
Những vấn đề có thể phải trải qua - 8
Một Chuyển Ngữ
Một Chuyển Ngữ 01
Một Chuyển Ngữ 02
Một Chuyển Ngữ 03
Một Chuyển Ngữ 04