Tăng Ni, Phật Tử T.V. Trúc Lâm chúc tết Hòa Thượng