LỄ CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

LỄ CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

Tue, 06/27/2017 - 17:17
Posted in:
0 comments

Sáng ngày mùng 1 tết Đinh Dậu (nhằm ngày 28/01/2017), Chư tôn đức Tăng, Ni đại diện lãnh đạo các Thiền viện đã vân tập về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu trang nghiêm tổ chức lễ chúc thọ Hòa thượng Ân Sư thượng Thanh hạ Từ. Buồi lễ diển ra đơn sơ nhưng thấm tình đạo vị, dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu,  lần lượt lãnh đạo các Thiền viện thành kính đảnh lễ và dâng lời chúc thọ lên Hòa thượng Ân Sư.

Một số hình ảnh chúc thọ Hòa thượng Ân Sư - Đinh Dậu 2017

d18.jpg

d19.jpg

d20.jpg

d21.jpg

d22.jpg

d23.jpg

d24.jpg

d25.jpg

d26.jpg

d27.jpg

d28.jpg

d29.jpg

d30.jpg

(hình ảnh do PT Đăng Tuấn cung cấp)

(Nguồn: Thường Chiếu)