HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 21/5 ĐẾN 02/6/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 21/5 ĐẾN 02/6/2015

Fri, 06/30/2017 - 06:31
Posted in:
0 comments

Không khí công trình xây dựng vào những ngày cuối tháng 5 có vẻ khẩn trương hơn cho đúng với thời gian của hợp đồng giữa công ty Hammnan và Thiền viện.  Các nhóm công nhân được chia ra từng khu vực. Phong cách làm việc nhanh gọn và trách nhiệm được thể hiện rõ nét, chỉ một cành cây khô nhỏ lẫn trong đất khi san ủi cho con đường cũng được họ lấy ra khỏi. Bên cạnh đó để bảo vệ không khí trong sạch của môi trường, cũng như yêu cầu của Quận hạt San Diego, vào mỗi buổi sáng cũng như trong ngày quý Thầy của TV đã thay như phun nước các con đường.

Nhóm ký sự xin gởi đến quý vị một số hình ảnh từ 21/5 đến 02/06/2015.

Người phụ nữ (áo hồng) duy nhất trong công trình, cô ta rất thao vác và là nhóm trưởng của nhóm đổ xi măng.

Bãi đậu xe nhỏ cho Tăng đường...

Đây là khoảnh đất của Tăng đường, cần ủi thấp hơn Chánh điện, số đất dư sẽ đượcc chuyển xuống cho con đường mới.

Vùng đất trũng này đang được bồi đắp cho cao thêm, cũng chính là con đường mới từ Camino Del Rey lên TV.

Từng lớp đất, từng lớp nước...

Bãi đậu xe trước Chánh điện hiện tại...

Đây là hệ thống ống nước chữa lửa, cũng như cáp điện...được đặt ngầm dưới đất

Các ống nước được bao bọc để không tiếp xúc với đất khi chôn lấp...

Hàng rào gỗ, ranh giới với các khu đất xung quanh được quý Thầy và Phật tử tháo gỡ để thay vào một hàng rào mới đúng yêu cầu của chính quyền.

Ranh giới giữa TV và vườn bơ của Ông Michael, phía sau TV.