Pháp Âm Mp3: Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải - TT Tuệ Giác

Pháp Âm Mp3: Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải - TT Tuệ Giác

Mon, 08/07/2017 - 09:23
Posted in:
0 comments

Bấm nút PLAY rồi đợi vài giây (hoặc lâu hơn tùy theo tốc độ đường truyền internet) để nghe pháp.

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 1
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 2
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 3
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 4
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 5
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 6
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 7
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 8
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 9
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải -10
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải T11
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải T12
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải T13
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải T14
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải T15
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - T16