Pháp Âm Mp3: Kinh Thập Thiện - TT Tuệ Giác

Pháp Âm Mp3: Kinh Thập Thiện - TT Tuệ Giác

Mon, 08/07/2017 - 09:20
Posted in:
0 comments

Bấm nút PLAY rồi đợi vài giây (hoặc lâu hơn tùy theo tốc độ đường truyền internet) để nghe pháp.

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Kinh Thập Thiện 1
Kinh Thập Thiện 2
Kinh Thập Thiện 3
Kinh Thập Thiện 4
Kinh Thập Thiện 5
Kinh Thập Thiện 6
Kinh Thập Thiện 7
Kinh Thập Thiện 8
Kinh Thập Thiện 9
Kinh Thập Thiện 10
Kinh Thập Thiện 11
Kinh Thập Thiện 12
Kinh Thập Thiện 13
Kinh Thập Thiện 14
Kinh Thập Thiện 15
Kinh Thập Thiện 16
Kinh Thập Thiện 17
Kinh Thập Thiện 18
Kinh Thập Thiện 19