DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY CẤT ĐỢT 2

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY CẤT ĐỢT 2

Fri, 06/30/2017 - 13:15
Posted in:
0 comments

THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY CẤT ĐỢT 2

CẬP NHẬT NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2016

 

Sư Cô Chơn Ngộ Tâm  $8,000

Sư Cô Chơn Tâm  $5,000

Sư Cô Hiền Thường  $5,000

Sư Cô Hiền Ngộ, Canada  $5,000

Sư Cô Huệ Ánh  $5,000

Sư Cô Huệ Chơn  $5,000

Sư Cô Huệ Trưởng & Hiền Nhân  $5,000

Sư Cô Thiền Phúc & Chánh Quang Tín   $5,000

Sư Cô Thiền Tâm  $5,000

Sư Cô Thiền Tuệ & Chơn Tâm Viên  $10,000

Thầy Kiến Giải  $25,000

Chánh Đạo, Chân Hạnh, Chân Bảo  $20,000 

Chánh Phổ Quang và Chơn Huệ An  $5,000

Chơn An Bạch   $5,000

Chơn An Định  $5,000

Chơn Hoa  $5,000

Chơn Phương Bình  $5,000

Chơn Phương Vân  $2,500

Chơn Tịnh Thủy  $5,000

Diệu Nhựt & Diệu Nguyệt  $5,000

Đỗ Mỹ Phương  $5,000

Gia Đình cô (Chơn Nguyện)   $5,000

Gia Đình Cô Chơn Ngộ  $5,000

Gia Đình Cô Thuần Viên  $5,000

Hồ Ngọc Hải & Hồ Thị Kim Cúc  $10,000

Lạc Huỳnh Trí (Minh Huệ)  $5,000

Lê Minh Kiệt  $5,000

Lê Ngô  $5,000

Lê Thanh Hoà & Mỹ Hạnh  $10,000

Lê V Lộc & Nguyễn N Diệp  $5,000

Lệ Vân  $5,000

Ngọc Mai & Thiên Bảo  $5,000

Nguyễn Charles & Huỳnh Judy  $5,000

Nguyên Hiếu  $5,000

Nguyên Tâm CANADA - $5,000

Nguyễn Thanh Báu (Chân Diệu Tịnh)  $5,000

Nguyễn Thế Hùng - $20,000

Nguyên Trực & Gia Ninh  $5,000

Nguyễn Trúc (Diệu Minh)  $5,000

Nguyễn Xuân Quang  $5,000

Như Nguyên Tô Ánh Tuyết  $5,000

Phạm Thanh Hương (Diệu Khiết)  $5,000

Phạm Thị Út  $5,000

Phan Hoàng Duyên (Huệ Cúc)  $5,000

Pháp Đăng & Diệu Hương  $5,000

Tâm Đức  $10,000

Tâm Trăng Sáng & Tâm Điềm Lành  $10,000

Thiện Đăng & Nguyệt Châu  $5,000

Trực Tâm & Chân An  $5,000

Tuệ Phi & Từ Tín  $5,000

Vô Danh  $5,000

Vô Danh  $5,000

Võ Kiều  $5,000

Lạc Huỳnh Trí ( PD: Minh Huệ)  $5,000

Sư Cô Trí Nghiêm và Gia đình  $5,000

Huy Minh Nguyễn                       $5,000

Gia đình Đỗ Lân                        $10,000

Sư Cô kính Huyền                      $5,000

Gia đình Nhân Dũng Nhân Hòa  $5,000

Gia đình Huệ Hằng                     $5,000

Danny Lam PD: Tuệ Đức           $5,000

Hồng Nguyễn PD: Diệu Hoa      $5,000

Pau Hùng Cao                           $5,000

Cathy kim Huỳnh                       $5,000

Sư Cô Trí Châu                         $5,000

Đinh Ngọc Dung PD:

Chơn Phương Nhẫn 

và Đinh Thu Nguyệt

PD Chơn Thiện Hòa                $5,000

Trương Thị Minh Hoa              $5,000

Chơn Phương Tịnh                $5,000

Bích Văn Nguyễn                   $5,000

Gia đình sư cô Hiền Phúc     $5,000

Joanna Kimmy Pham           $20,000

Saigon Lle                            $5,000

Chánh Tâm Thuần              $5,000

Davis Trương GĐ Diệu Phương $5,000

Hòa Thượng Chùa Liên Hoa      $5,000

Hòa Thượng Thông Hải             $20,000

Một Thượng Tọa Vô Danh         $5,000.

Gia đình Thầy Đăng Đại An       $,5,000.

Sư Cô Thiền Hỉ                          $5,000

Sư Cô Thiền An                         $5,000

Trực Tâm & Chơn An                $5,000

Gia đình Đăng Đại Dũng           $5,000.

Gia đình cô Chơn Phương, TX $10,000.

GĐ Tâm Trang Trần và Thịnh   $5,000.

GĐ Hoa T Hang & Hong T Tong $5,000

Phật tử chùa Phật Quang,Canada $10,000.Canada

Phật tử Nguyễn Thị Bé, Canada     $5,000 Canada

Phật tử Chơn Nguyện Phát             $5,000

GĐ: Ưng Quyền và Hồ Thị Yến Duyên $5,000.

GĐ: Thầy Đăng Trí                                $20,000.

James Việt Trần                                    $5,000.

Bích Nguyễn Trustee                            $5,000.

Bác Sĩ  Thanh                                       $5,000.

Đạo Hữu Chánh Hiệp                           $5,000.

Phật Tử Diệu Hoa                                $5,000.

Hùng Nguyễn                                       $5,000.

Vô danh                                               $12,000.

D.Nguyen San Jose                             $5,000.

Tuệ Quang, Từ Hạnh, Tuệ Minh          $5,000.

Phật Tử Canada chùa Phật Quang     $5,000.

Richard D.J.IZbicki & Kim L.Zbicki      $5,000.

Diệp Lam & Loc Nguyen                     $5,000.

Huyen Van Family                              $5,000.

Richard J Izbicki                                 $5,000.

Ho T Ut                                              $5,000.

Lena V Le                                          $5,000.

Lan Nguyen                                       $5,000.

HT: Thích Thông Hải                         $5,000.

Vô Danh                                            $10,000

Chánh Bảo Quang                            $5,000

Mr.Anh Nguyen Canada                  $5,000 Canada

EE H Wong Canada                        $5,000 Canada

Mr. Ba V Le Canada                        $5,000 Canada

Per Hai Phuoc Le Canada              $6,300 Canada

World Travel                                  $2,500 USD